ms word sorulari1 150x150 Bilgisayar Kursu Sertifikası Soru Örnekleri(1) ms word soruları MEB bilgisayar kursu MEB bilgisayar işletmenliği sertifikası bilgisayar kursu soruları bilgisayar kursu  MEB Bilgisayar Kursu Sertifikası soru örnekleri;

 1. Aşağıdakilerden hangisi giriş ünitesidir?
  A)Ekran    B)Yazıcı   C)Klavye   D)Monitör
 1. Aşagıdakilerden hangisi HDD’nin simgisidir?
    A) c:          b) a:

  C) b:          d) hiçbiri

 1. Aşağıdakilerden hangisi çıkış ünitesidir?

               A)Klavye           b)Mause  c)Harddisk     d)Yazıcı     

 1. Hardiskin simgesi hangi durumlarda değişir?
  A)cd room ikiye bölündüğü zaman

              B)harddisk ikiye bölündüğü zaman

      C)flopy olmadığı zaman

      D)hiçbir zaman

 

 1. Hangisi Yan Bellek değildir?
  A)Disket          
   B)Harddisk  C)Cd          D)DVD
 2. Veri ve bilgilerin kalıcı olarak saklandığı bölüm hangisidir?
  A)Harddisk                   B)Ram
  C)Anakart                    
   D)Monitör
 3. YAPILAN TÜM İŞLEMLER GEÇİCİ OLARAK HANGİ ÜNİTEDE SAKLANIR?
  A)Prom
   B)Eprom           C)Ram     D)Rom
 4. Genellikle programlarda yardım amacı ile kullanılan tuş hangisidir?
  A)F4               
   B)F3     C)F2                D)F1
 5. Aşağıdaki tuşlardan hangisi Klavyede bulunmaz?
  A)Esc             
   B)Tab     C)Cope          D)Alt
 6. Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri bilgisayar için doğrudur?
  I-Çok Büyük Hacimlerdeki Veri Ve Bilgiyi Çok Küçük Hacimlerde Saklar.
  II-Matematiksel İşlemleri Hızlı Bir Şekilde Yorumlar.
  III-Elektronik, Mekanik, Manyetik Bileşenlerden Oluşur.
  A)Yalnız I        
   B)I,II         C)I,II,III          D)Yalnız III
 7. Bilgisayarın açılmasını sağlayan düğme hangisidir?
  A)Power           B)Turbo C)Reset    D)Let
 8. Bilgisayardan görüntüyü izlemek için kullanılan donanıma ne ad verilir?
  A)Klavye   
   B)Monitör  C)Cd-Rom D)Mouse
 9. Aşağıdaki birimlerin hangisiyle bilgisayardan veri çıkışı yapılabilir?
  A) Yazıcı                      B) Ram 
  C) İşlemci                    
   D) Anakart
 10. Bilgisayarda bulunan bilgileri başka bilgisayarlarda kullanmak üzere hangi donanım birimi kullanılır?
  A) Ram           
   B) Anakart
  C) Cd-Rom       D) Harddisk
 11. Bilgisayarda işlenen verileri monitöre aktaran birim hangisidir?
  A) Ekran Kartı               B) Anakart
  C) Ram                       
   D) Tv Kartı
 12. Bilgisayarda sesleri düzenleyen birim hangisidir?
  A) Cd-Rom      
               B)seskartı
  C) Yazıcı                     
   D)Scanner

 

AŞAĞIDAKİ BOŞ YERLERE GELECEK UYGUN SÖZCÜĞÜ İŞARETLEYİNİZ.

 

 1. Ekranda nerede olduğumuzu gösteren işaret………….
  A) Numlock tır.            
   B) Tab dır.
  C) İmleç tir                    D) Esc dir.
 2. Büyük harfteyken küçük harfe, küçük harfteyken büyük harfe geçmek için……….. Tuşu kullanılır
  A)Esc                         
   B)Shift 

      C)Caps Lock                 D)Enter

 

 1. Cursörü satır sonuna almak için …….. Tuşu kullanılır?
  A) Home                     
   B) End    

C) Caps Lock                D) Enter

 

 1. Klavyedeki tuşlarda bulunan diğer karakterleri ekrana getirmek için …….. Tuşu ile birlikte o tuşa basmak gerekir.
  A) Esc 
   B) Shift C) Caps Lock    D) Enter
 2. Bir önceki ekran görünümü ……. Tuşu ile ekrana gelir.
  A)Esc   
   B)Pageup        C)Capslock       D)Enter
 3. Cursörü satır başına almak için…………tuşu kullanılır.
  A)Home   B) End     C)Caps Lock    D) Enter

 

 1.  Cursörün solundaki karakterleri  silmek için kullanılır.
  A) Del                         
   B)Shift              
  C) Backspace               D)Enter
 2. …………………………..birer giriş ünitesidir.
  A)Monitör-Yazıcı 
            B)Klavye-Mause
  C)Harddisk-Ana Kart     D)Ram ve Rom bellek
 3. ………………………….Birer çıkış ünitesidir.

A) Ekran –Yazıcı           B) Optik Okuyucu-Fare
C) Harddisk-Klavye                   
 D) Ram – Rom 

 

 1. Windows açıldığında karşımıza gelen ilk yer neresidir?
  A) Başlat                     
   B) Arkafon
  C) Masaüstü                 D) Deskopit
 2. Windows programı  hangi program grubuna girer?
  A)Kelime İşlemci
             B)Tablo-Grafik Programı
  C) İşletim Sistemi         D) Programlama Dili
 1. Herhangi bir yardımcı tuşa gerek kalmadan sürekli büyük ya da sürekli küçük yazma imkanı tanıyan tuş hangisidir?
  A) Shift  
   B) Caps Lock C) Home  D) End
 2.  Delete tuşunun görevi hangisidir?
  A) Cursörü Başa Alır    
    

B) Cursörü Sona Alır
C) Sağdaki Karakteri Siler

D) Cursörü Kaldırır

31. İşletim sistemi ne işe yarar?
A) Bilgisayarın Açılmasını Sağlar
B) Doküman Yazmak İçin Kullanılır.
C) Tablo Hazırlamak İçin Kullanılır
D) Grafik Hazırlamak İçin Kullanılır

 

32.Aşağıdakilerden hangileri işletim sistemidir?
A)Word-Powerpoint      
 B) Excel-Autlook           
C)Windows-Dos            D) Eta-LKS

 

 1. Hangisi bir işletim sistemi değildir?
  A) Ms-Dos                   
   B) Unix 
  C) Excel                       D) Linux
 2. Bilgisayarı oluşturan fiziksel parçalara verilen genel ad nedir?
  A) Donanım                  B) Yazılım
  C) Veri            
             D) Program
 3. Bilgisayarın mevcut tarih ve saat bilgilerini görmenize ve değiştirmenize olanak sağlayan denetim masasındaki öğe hangisidir?
  A) Sistem                    
   B) Tarih-Saat
  C) Telefon                     D) Yazıtipleri
 4. Fare imleci bir simge üzerinde iken farenin sol düğmesine basılarak farenin hareket ettirilmesi işlemine ne denir?
  A) Tıklama                   
   B) Çift Tıklama
  C) İzleme                    
   D) Sürükleme
 5. Hangisi bilgisayarım penceresi içinde bulunmaz?
  A) Denetim Masası      
      B)Disket
  C) Yazıcılar                 
      D)Başlat
 6. Kısayol simgeleri hangi amaç için kullanılır?
  A) Diskette Kalan Boş Alanı Görmek İçin
  B) Disk Üzerinde Bozuk Alanları Görmek İçin
  C) Uygulamanın Kısayolun Bulunduğu Pencereden Açılabilmesi İçin
  D) Uygulamanın Kapladığı Alanı Bulmak İçin
 7. Aktif halde bulunan klasör penceresindeki tüm dosyaları seçmek için hangi komut uygulanır?
  A) Tümünü Seç             B) Diğerlerini Seç
  C) gerial                      
   D) Yinele
 8. Hesap makinasını çalıştırmak için aşağıdaki yollardan hangisi izlenir?
  A) Başlat-Ayarlar-Hesap Makinası
  B) Başlat-Programlar-Donatılar-Hesap Makinası
  C) Bilgisayarım-Denetim Masası-Hesap Makinası
  D) Başlat-Programlar-Hesap Makinası
 9. Uygulanan son işlemin iptali hangi komutla yapılır?
  A) Tümünü Seç            
   B) Gerial
  C) Kes                         D) Yinele
 10. Aranan belgeyi bulmak için izlenen yol hangisidir?
  A) Başlat-Programlar-Bul
  B) Başlat-Ara-Dosyalar Ve Klasörler
  C) Başlat-Donatılar-Bul
  D) Başlat-Belgelerim-Bul
 11. Kes veya kopyala düğmesine bastıktan sonra görünen ve tıklandığında kesilen veya kopyalanan dizin ve dosyaları istenilen yere yapıştıran komut hangisidir?
  A) gerial                      
   B) Kes
  C) Yapıştır                    D) Kopyala
 12. Menüden komut girişi yaparken, komuttaki altı çizili harfe hangi tuşla birlikte basılmalıdır?
  A)Ctrl              
   B)Shift     C)Alt           D)Tab
 13. Diğer bilgisayarlardaki belgelere ulaşmayı ve diğer bilgisayarlara bağlanmamızı sağlayan simge hangisidir?
  A) Bilgisayarım
               B) Ağ bağlantıları 
  C) Internet Explorer    
     D) Belgelerim

45.Başlat menüsünde aşağıdaki öğelerden hangisi bulunur?
A) Ayarlar                                 B) Bilgisayarım
C) Geri Dönüşüm Kutusu          
 D) Masaüstü

 

     46. Pencerenin en üstünde bulunan mavi çubuğa ne ad verilir?
A)durum çubuğu          
 B) araç çubuğu

C)başlık cubuğu            D)araç kutusu

 

47.“Araç çubuğu” nedir?
A) Menülerin bulunduğu bölümdür
B) Kaydırma çubuklarının bulunduğu bölümdür
C) Cetvelin bulunduğu bölümdür

D) Komutların kısayol düğmelerinin bulunduğu bölümdür.

 

48.Durum araç çubuğu pencerenin neresinde bulunur?
A) Solunda      
 B) Sağında 
C) Altında         D) Üstünde

 

49.Bir uygulamayı çalıştırmak için hangi fare hareketi yapılır?
A) Tıklama       
 B) Sürükleme 
C) Taşıma        
 D) Çift Tıklama

 

50.Geri Dönüşüm Kutusunda Bulunan Bütün Dosyaları Silmek İçin Hangisi Kullanılır?
A) Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt
B) Kopyala       C) Araştır          D) Sil

Yorum Yap

yorum yapıldı..